Finanssialan faktat ja luvut

Finanssialalla tarkoitetaan Suomessa yrityksiä, jotka tarjoavat asiakkailleen pankki-, vakuutus- tai rahoituspalveluja. Eri toimijoiden tarjoamat palvelut ovat tänä päivänä osittain päällekkäisiä.

Pankkien tehtäviin kuuluvat talletusten vastaanottaminen, luottojen myöntäminen, maksuliikenteen hoitaminen sekä raha- ja valuuttamarkkinakaupan hoito. Lisäksi pankit tarjoavat asiakkailleen omaisuudenhoitopalveluita ja erilaisia sijoitus-, rahoitus- ja neuvontapalveluita.

Vakuutuspuolella toimii henki-, vahinko- ja eläkevakuutusyhtiöitä sekä vakuutusyhdistyksiä ja ulkomaisia vakuutusyhtiöitä. Vakuutusyhtiöiden toiminta-ajatuksena on luoda turvallisuutta tasaamalla mahdollisiin onnettomuuksiin liittyvää taloudellista riskiä.

Alalla toimivat vakuutusyhtiöt hoitavat lisäksi lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvia vakuutuksia, kuten työeläkevakuutusta ja lakisääteistä tapaturmavakuutusta. Myös liikennevakuutus, potilasvakuutus ja ympäristövahinkovakuutus hoidetaan lakisääteisesti.

Rahoituspalveluita tarjoavat rahoituslaitokset, sijoituspalveluyritykset ja arvopaperimarkkinaosapuolet. Rahoituspalvelualan toimijat auttavat arvopapereiden välityksessä, joka on toisen puolesta tapahtuvaa arvopapereiden ostoa, myyntiä, vaihtoa ja merkintää.

Suomen finanssimarkkinat ovat osa kansainvälisiä markkinoita. Markkinaerät koostuvat talletuksista, sijoituksista, vakuutus- ja rahastosäästöistä, erityyppisistä luotoista ja työeläkevaroista.

Lukuja finanssialalta:

 • Finanssialan palveluksessa oli noin 39 000 henkilöä

 • Finanssialan yritykset maksoivat palkkoja yli 2 miljardia euroa.

 

 • Suomessa oli 262 pankkia ja niillä yhteensä 1 204 konttoria.

 • Rahalaitosten luottokanta Suomessa oli 214,4 miljardia euroa, josta asuntoluottoja oli 89,8 miljardia.

 • Pankeissa oli 144,8 miljardia euroa talletuksia.

 • Pankkien talletuksista noin 56 prosenttia muodostui kotitalouksien säästöistä.

 • Asiakkailla oli 3,9 miljoonaa verkkopankkisopimusta.

 • Maksukortteja suomalaisilla oli 8,8 miljoonaa kappaletta.

 • Pankkien maksujärjestelmät välittivät 2,2 miljardia tapahtumaa.

 

 • Suomessa toimi 57 kotimaista vakuutusyhtiötä ja 14 ulkomaisen vakuutusyhtiön edustustoa.

 • Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo oli 23,2 miljardia euroa.

 • Vakuutusyhtiöt maksoivat erilaisia korvauksia ja eläkkeitä 20,2 miljardia euroa, josta työeläkkeitä 13,4 miljardia euroa.

 • Vakuutusyhtiöillä oli sijoituksia yhteensä 136,7 miljardia euroa, josta 99,4 miljardia oli työeläkevakuutusyhtiöillä.

 • Vapaaehtoisia eläkevakuutussopimuksia oli noin 800 000 kappaletta.

  (Päivitetty 13.8.2015)Lue lisää: Töissä finanssialalla >>

Lisää tietoa löydät myös Finanssialan Keskusliiton ja Ammattinetin sivuilta.