Työelämässä kehittyminen

Oppiminen ei lopu finanssialalla, sillä alan työnantajat kouluttavat henkilöstöään monipuolisesti. Rahoitus- ja vakuutusalalla on omia, alan ylläpitämiä tutkintoja. Niitä suorittamalla voi kehittää omaa ammattitaitoaan ja edetä haastavimpiin työtehtäviin.

Tunnetuimmat alan ylläpitämät tutkinnot ovat:

Sijoituspalvelututkinto APV1 ja APV 2
Sijoituspalvelututkinto on erityisammattitutkinto, jota suositellaan kaikille sijoituspalvelutehtävissä työskenteleville. Tutkinto antaa yleiskuvan arvopaperimarkkinoiden toiminnasta, palveluista ja tuotteista.

Vakuutustutkinto VTS ja YVTS
Vakuutustutkinto on kattava perustutkinto, joka antaa yleiskuvan vakuutusalasta ja eri vakuutuslajeista. Tutkinto on suunnattu kaikille vakuutusalalla työskenteleville.

Kansainvälinen sijoitusalan ammattitutkinto CEFA/CIIA
Sijoitusalan ammattitutkinto on suunnattu sijoitusanalyytikoille, salkunhoitajille ja vastaavissa asiantuntijatehtävissä työskenteleville ammattilaisille. Vaativa ja kansainvälisesti arvostettu tutkinto käsittelee pääomamarkkinoiden ja rahoitusinstrumenttien toimintaa.

Lue lisää Finanssiala ry:n sivuilta>>