Tietoa opinnoista

Suurin osa alalla työskentelevistä on opiskellut jotain liiketalouteen liittyvää. Suoraan finanssialalle suuntautuvaa koulutusta on tarjolla jonkin verran. Lisäksi alan yritykset kouluttavat työntekijöitään säännöllisesti vastaamaan markkinoiden tarpeita.

Merkonomi
Suoraan peruskoulun jälkeen on mahdollista lukea itsensä merkonomiksi toisen asteen oppilaitoksessa. Finanssialalla merkonomit työskentelevät usein esimerkiksi asiakas- tai palveluneuvojina. Liiketalouden perustutkinto uudistuu elokuussa 2013 vastaamaan aiempaa paremmin myös finanssialan tuleviin haasteisiin.

Tradenomi
Lukion tai ammattikoulun käyneet voivat opiskella liiketaloutta ja kauppatieteitä ammattikorkeakouluissa, joista valmistutaan tradenomeiksi. Finanssialaan erikoistuneet tradenomit voivat esimerkiksi työskennellä alan asiantuntijatehtävissä tai osallistua yrityksen rahoituksen suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan.

KTK, KTM
Lukion tai ammattikoulun käyneet voivat myös opiskella kauppatieteitä yliopistoissa ja korkeakouluissa, joista puolestaan valmistutaan joko kandidaateiksi tai maistereiksi. Kauppatieteiden maisteri voi käyttää ekonomin ammattinimikettä. Hyvän pohjan finanssialalle saa esimerkiksi rahoituksen tai vakuutustieteen koulutusohjelmasta.


Liiketaloudellisen koulutuksen saaneiden lisäksi finanssialalla työskentelee paljon esimerkiksi yliopistossa oikeustieteitä, valtiotieteitä tai tekniikkaa opiskelleita. Alalle voi hakeutua mitä erilaisimmista lähtökohdista, sillä alan yritykset kouluttavat jatkuvasti omaa henkilöstöään vastaamaan sen hetkisiä tarpeita. Erilaisten koulutusjärjestelmien avulla parannetaan työssä osaamista ja sitä kautta voi kehittyä jopa ihan uusiin tehtäviin.

Olipa koulutustausta mikä hyvänsä, finanssialalla tarvitaan tulevaisuudessa erityisesti asiakkaan kohtaamiseen liittyviä taitoja, kuten myynti-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja. Toinen jatkuvasti korostuva osaamisen alue on kansainvälisyys.

Lue lisää opiskelupaikoista >>