Materiaalit

Täältä löydät Keep it rolling! -kampanjaan liittyvät koulutus- ja yhteistyömateriaalit. Tarjolla on PPT-esityksiä opoille ja kouluttajille jaoteltuna kohderyhmittäin yläkoululaisiin, lukiolaisiin ja opiskelijoihin. Lisäksi löydät täältä kampanjan kuvia ja logoja.

Finanssialan luentoesitys oppilaitoksiin

Finanssiala pähkinänkuoressa -esitys yläkouluun

Finanssiala pähkinänkuoressa -esitys lukioon

Finanssiala pähkinänkuoressa -esitys opistoihin ja AMK:hin

Finanssiala työnantajana

Finanssialan henkilöstö 2016

Töissä finanssialalla -julkaisu

Finanssiala lukuina

Finanssialan faktat

[Materiaali on vapaasti hyödynnettävissä finanssialan työnantajakuvaan liittyvän viestinnän tueksi.]